Norah Plastics ®

» PRIVACYVERKLARING

Versie: 25 mei 2018

1. Inleiding
De website www.norah-plastics.be staat onder beheer van Norah Plastics ®, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09100407, hierna te noemen: Norah PlasticsDe contactgegevens van Norah Plastics zijn onderaan deze verklaring én op de website te vinden.

Deze verklaring legt uit hoe Norah Plastics omgaat met de informatie die tijdens een gebruikssessie wordt verzameld. Wees er u van bewust dat Norah Plastics niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. Persoonsgegevens
Norah Plastics hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers, hierna te noemen: gebruikers. De informatie die Norah Plastics omtrent haar gebruikers verzamelt en/of verwerkt, wordt uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Norah Plastics zal nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij:

- De wet dat vereist ingeval van gerechtelijke procedures tegen NORAH of de website
- Ze haar rechten en eigendommen moet verdedigen
- Ze in staat stellt om binnenkomende orders, bestellingen of POD's te verwerken en kunnen uitleveren of op maat te maken
- Ze de persoonlijke veiligheid van medewerkers, klanten en andere relaties van NORAH moet beschermen en verdedigen

Norah Plastics bewaart eventueel verzamelde (persoons)gegevens van haar gebruikers niet langer dan strikt noodzakelijk is en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze de (persoons)gegevens heeft verzameld.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om de eventueel van hen verzamelde (persoons)gegevens in te zien, te veranderen of te (laten) verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Norah Plastics

Norah Plastics zal altijd overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen.

3. Verwerkte gegevens
Norah Plastics verzamelt informatie tijdens gebruikssessies van de website en onder die data kunnen zich persoonsgegevens bevinden. Deze gegevens worden opgeslagen in de CRM van Norah Plastics.
Norah Plastics verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens in de volgende categorieën:

- Naam en achternaam
- E-mailadres en telefoonnummer
- Bedrijfsgegevens
- Overige persoonsgegevens

Wanneer u Norah Plastics e-mail of andere berichten stuurt, worden die mogelijk bewaard. Aanvullende (persoons)gegevens kunnen uit functionele overwegingen worden gevraagd.

4. Doeleinden verwerking 
De persoonsgegevens die door Norah Plastics worden verzameld en verwerkt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Om aan gebruikers diensten te verlenen zoals het verwerken en leveren van bestellingen
- Voor administratieve doeleinden alsmede het bijhouden van statistieken
- Om een klant/gebruikersprofiel in CRM op te bouwen
- Om gebruikers te informeren over (nieuwe) producten, toepassingen, know-how en evenementen

Norah Plastics bewaart (persoons)gegevens in beginsel zolang als de bovengenoemde doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen (persoons)gegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

5. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door middel van het bezoek aan een website worden opgeslagen op het apparaat waarmee de website wordt bekeken, zodat het betreffende apparaat kan worden herkend. 

Meer informatie over het in en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, is te vinden in de instellingen van uw browser.

Een gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren. In dat geval is het echter mogelijk dat gebruikers niet alle functies van www.norah-plastics.be kunnen benutten.

6. Gebruik van cookies door Norah Plastics
Op de website www.norah-plastics.be wordt gebruik gemaakt van verschillende typen cookies teneinde de dienstverlening te kunnen verbeteren:

6.1 Functioneel en technisch
Cookies die noodzakelijk zijn om de website www.norah-plastics.be goed te kunnen laten werken en/of de gevraagde dienst(en) via deze website te kunnen leveren.

6.2. Google Analytics
Cookies van Google voor het gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. Raadpleeg voor meer informatie, over deze analytische cookies alsmede de mogelijke data die Google hiermee verzamelt, de privacyverklaring van Google.

7. Gebruik en toestemming
Door gebruik te maken van de website www.norah-plastics.be geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens door Norah Plastics op de manier en voor de doeleinden zoals hier omschreven.

8. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik en de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. 
Raadpleeg voor de actuele privacyverklaring daarom altijd de website www.norah-plastics.be

9. Contact
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Norah Plastics ®

Gebruik hiervoor onze contactpagina of neem telefonisch contact met ons op: +31(0)26 442 57 34


Copyright © 2019 Norah bv ®. All Rights Reserved

Wacht a.u.b...